close

Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen gjelder Selvaag Eiendom AS sin behandling av personopplysninger om besøkende på https://www.loren.no (nettsiden), samarbeidspartnere, leverandører, kunder og andre som tar kontakt.

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvilke personopplysninger Selvaag Eiendom samler inn, hvorfor Selvaag Eiendom behandler personopplysningene og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Selvaag Eiendom vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.


1 BEHANDLINGSANSVARLIG FOR DINE PERSONOPPLYSNINGER

Selvaag Eiendom er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger og tar ditt personvern på alvor. Dersom du har spørsmål knyttet til Selvaag Eiendoms behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss ved henvendelse til: Selvaag Eiendom AS, Silurveien 2, 0380 Oslo. Du kan også sende en e-post til firmapost@selvaageiendom.no eller ta kontakt på telefon 23 13 70 00.


2 PERSONOPPLYSNINGSER SOM BEHANDLES, FORMÅL OG RETTSLIG GRUNNLAG

Selvaag Eiendom behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere, samt om besøkende på Nettsiden og personer som kontakter Selvaag Eiendom. Selvaag Eiendom samler inn personopplysningene om deg på ulike måter, som eksempel via Nettsiden, via telefon og mail eller annen kontakt, og i forbindelse med vårt samarbeid med kunder og leverandører hvor vi mottar personopplysningene dine fra deg eller din arbeids- eller oppdragsgiver.

Selvaag Eiendom behandler personopplysninger til følgende formål:

i) Administrasjon av kunde- leverandør og andre samarbeidsforhold, hvor vi behandler navn, tittel/funksjon og kontaktinformasjon på ansatte hos kunder, leverandører eller andre samarbeidspartnere. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining for at vi skal kunne kommunisere med våre kunders kontaktpersoner og utføre oppdrag for våre kunder.

ii) Besvarelse av henvendelser; for å motta og besvare henvendelser til Selvaag Eiendom, for eksempel via Nettsiden. Dette kan innebære behandling av personopplysninger som navn, tittel/funksjon, telefonnummer, e-postadresse, adresse og andre personopplysninger som oppgis i forbindelse med henvendelsen. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at Selvaag Eiendom ikke kan besvare henvendelsen. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. Selvaag Eiendoms berettigede interesse er å hjelpe deg med det du lurer på.

iii) Rekruttering til nye stillinger oss hos, hvor vi behandler CV, vitnemål, søknad, attester, referanser (som du oppgir) og eventuell annen informasjon du oppgir. Dette er nødvendig for at vi skal kunne vurdere din jobbsøknad. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at vi ikke kan vurdere din jobbsøknad eller kan tilby deg jobb. Behandlingen er nødvendig for å kunne gjennomføre tiltak på grunnlag av jobbsøknaden med sikte på å inngå en arbeidsavtale. Personopplysningene innhentes fra søkeren, men også fra oppgitte referanser.

iv) Analyse- og markedsføringsformål; for å forbedre Nettsiden og Selvaag Eiendom sine tjenester. Behandlingsgrunnlaget for denne typen av behandling er at behandlingen er nødvendig for å ivareta Selvaag Eiendoms berettigede interesser i å optimalisere og videreutvikle informasjonstilbudet på Nettsiden og sine tjenester.

v) Overholdelse av lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, for å overholde lovpålagte krav, som for eksempel krav i regnskapslovgivningen, og for å overholde andre pålegg fra offentlige myndigheter.

vi) Ivaretakelse av Selvaag Eiendom eller tredjeparters rettigheter, for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav som Selvaag Eiendom mener å ha, eller er rettet mot Selvaag Eiendom fra interessenter, boligkjøpere, besøkende på Nettsiden, leverandører, samarbeidspartnere eller andre tredjeparter eller offentlige myndigheter.


3 OPPEVARING AV PERSONOPPLYSNINGER

Selvaag Eiendom vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålene personopplysningene ble samlet inn for. Dersom behandlingen beror på samtykke, vil behandlingen opphøre når du trekker ditt samtykke tilbake. Du kan på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake.

For søkere på stilling hos oss vil vi oppbevare personopplysningene så lenge rekrutteringsprosessen pågår. Dersom søkeren ikke ansettes, vil vi slette personopplysningene [senest innen ett år fra stillingen ble tilsatt], med mindre samtykke til lengre oppbevaring gis. Ved ansettelse, vil personopplysningene i din søknadsdokumentasjon reguleres av personvernerklæringen som gjelder for våre ansatte.

Personopplysningene vil likevel oppbevares så lenge det er nødvendig for at Selvaag Eiendom kan oppfylle lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen.


4 BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Selvaag Eiendom tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.


5 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Selvaag Eiendom vil bare utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom det er lovlig grunnlag for dette.

Selvaag Eiendom bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Forholdet til slike databehandlere vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet og ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd.


6 ANDRE NETTSTEDER OG SOSIALE MEDIER

Nettsiden kan inneholde linker eller henvisninger til andre nettsteder. Disse nettstedene har egne personvernerklæringer som gir informasjon om hvordan nettstedene driftes og hvordan personopplysninger innhentes og behandles. Selvaag Eiendom anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.

Når du «liker» eller blir medlem av Selvaag Eiendoms Facebook-side [eller Selvaag Eiendoms sider på andre sosiale medier], vil dette deles med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder for annen aktivitet på Selvaag Eiendoms sider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Den relevante plattformen vil være ansvarlig for personopplysningene den samler inn og behandler. Mer informasjon om denne behandlingen og dine rettigheter følger av den enkeltes plattformens personvernerklæring.


7 BRUK AV COOKIES

En cookie er en liten tekst-fil som vi lagrer på din PC. Dette gjør vi for å kunne holde orden på det som skjer under ditt besøk og for vi skal kunne gjenkjenne din PC. En cookie inneholder kun tekst, er ikke et program og inneholder ikke virus

Cookies er nødvendige for å få nettsiden til å fungere. Cookies hjelper oss dessuten med å få overblikk over ditt besøk på nettsiden, slik at vi løpende kan optimere og målrette nettsiden til dine behov og interesser. Les mer om cookies og få en oppdatert oversikt over hvilke cookies som benyttes på loren.no ved å Ved å trykke på denne linken >>


8 DINE RETTIGHETER

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Selvaag Eiendom behandler om deg om vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt.

Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, se kontaktinformasjonen i punkt 1.

Du har rett til å klage over Selvaag Eiendoms behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Selvaag Eiendom oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot Selvaag Eiendoms behandling av personopplysninger med Selvaag Eiendom først.


9 ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på vår nettside. Ved endringer i Selvaag Eiendoms behandling av personopplysninger, vil erklæringen oppdateres på nettsiden.

Sist oppdatert: 25.11.2019