close

Løren velforening: Trivsel og tilhørighet

Det handler om fellesskap. Det handler om et godt og trygt nabolag. Fellesnevneren heter Løren velforening. Nå jobber de med å etablere et møtested for ungdom.

Oppgavene til Løren velforening er mange og varierte, og i all hovedsak dreier det seg om å skape trivsel for alle som bor her. I tillegg til å være et samlingsorgan for de mange sameiene/borettslagene i området, sørger velforeningen for at nærmiljøet til enhver tid holdes rent, pent og ryddig.

Arne Kessel (60) inntok rollen som styreleder for halvannet år siden, og kan fortelle at antall medlemmer i foreningen øker jevnt og trutt – i takt med boligutviklingen på Løren.

– Vi ønsker å være en enhet som representerer hele Løren. Derfor jobber vi for å få med så mange sameier og borettslag som mulig. Jo flere vi er, jo mer slagkraft har vi når vi skal forhandle fram gode avtaler for nabolaget med ulike aktører og leverandører, sier Kessel.

Han mener TV- og internettavtalen som ble framforhandlet med Viken Fiber er et godt eksempel på at det lønner seg å være medlem i velforeningen.

Lørenparken, med sine mange unike monumentale skulpturer, blir driftet av velforeningen. Takket være en særdeles god vaktmesteravtale, er parken alltid velholdt – og derfor et trivelig sted hvor lokalbefolkningen så vel som tilreisende kan hygge seg i vakre omgivelser. På dagtid som på kveldstid. Parken og området rundt er nemlig svært godt opplyst, slik at det er trygt og koselig å ferdes også etter mørkets frambrudd.

Pent opparbeidede fellesarealer, vedlikehold av lekeapparater, komprimatorbil to ganger i året – og ikke minst betydelig økonomisk bidrag til diverse kulturarrangement – inngår også i velforeningens oppgaver.

– Løren skal være en aktiv bydel hvor alle kan trives. I tett samarbeid med Selvaag Eiendom arrangerer vi derfor hyggelige sammenkomster som blant annet utekino og julegrantenning – i tillegg til praktiske oppgaver i hverdagen, sier lederen av velforeningen.

I takt med at Lørenbyen er i kontinuerlig utvikling, har behovet for å etablere et møtested for ungdom økt. Arne Kessel forteller at velforeningen nå er i gang med å se på mulige alternativer.

Han presiserer at det er viktig å komme på banen, også for ungdom som ikke driver med en eller annen form for organisert idrett. Det å gi dem et fritidstilbud, et tilholdssted hvor de kan utfolde seg på andre måter, mener han vil være forebyggende – samtidig som det skaper større trivsel, og mer tilhørighet.

Dersom velforeningen får til et samarbeid med kommune og bydel, vil altså Løren-ungdommen etter hvert få et lenge etterlengtet møtested – om alt går etter planen.

Styreleder Arne Kessel er åpenbart rett mann på rett plass. Han kjenner området godt, og vet – i likhet med de øvrige medlemmene i velforeningen – hva som skal til for å ivareta Lørenbeboernes ve og vel. Hensikten er å skape et godt fellesskap for alle. I tillegg til styrevervet er han i full jobb, og hele fem dager i uken klokken 06.00 tar han turen til det lokale treningssenteret STERK: Helse, Trening og Kompetanse for å holde seg i form.

Fakta om velforeningen:

Løren velforening er en partipolitisk og religiøst uavhengig forening. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området. Virke for stedets sosiale og fysiske miljø – beboernes trivsel og sikkerhet, i sin alminnelighet.

Velforeningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål. Uten begge parters samtykke, skal foreningen ikke engasjere seg i konflikter der to parters private interesser står mot hverandre – i så fall kun med bistand overfor myndigheter, eller være behjelpelig med relevante lover og forskrifter. Det kreves i tillegg ¾ flertall i styret for å ta opp slike saker.

Styret i Løren velforening er sammensatt av styreledere fra sameiene/borettslagene som er medlemmer i velforeningen. Styret velges ved årsmøtet hvert år. Det nye styret velger så styreleder.

Per i dag er 15 sameier/borettslag medlem av velforeningen.

 

 

 

Tags : LørenVelforeningen