close

Ny fastlege hos STERK

Vi gleden av å informere om at Frisk legekontor og STERK har fått en ny fastlegehjemmel på Vinslottet. Allmennspesialist og idrettslege – Amilton Fernandes, har startet og har nå kapasitet til å ta imot nye fastlegepasienter. Han vil også forsterke deres idrettsmedisinske team.

Amilton er spesialist i allmennmedisin, uteksaminert fra det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo. Amilton har siden 2017 jobbet som allmenn og skadelege ved Volvat i Oslo med bred erfaring innen privat helsevesen og forsikring. Før dette har han hatt vikariater ved kirurgiske og medisinske avdelinger på alle de offentlige sykehusene i Oslo. Parallelt med sin legevirksomhet tar han en sidespesialisering innen idrettsmedisin, og er i avsluttende fase med å bli autorisert NIMF Idrettslege.

I klinikken ønsker Amilton gjerne å se idrettmedisinske problemstillinger i alle aldre, samt muskel- og skjelettskader. Han håndterer gjerne også småkirurgiske problemstillinger og utfører alle allmennmedisinske utredninger og undersøkelser.

Trenger du ny fastlege?