close

Løkky Trøkk for ungdom til Løren!

Folkelig er en sosial entreprenør og folkehelsebedrift som jobber med å redusere sosiale ulikheter og skape gode møteplasser i lokalsamfunnene. De jobber med ulike prosjekter innenfor kosthold, fysisk aktivitet, bærekraft, innovasjon og møteplasser og drifter tiltakene MatjungelenGategym og Smaksverkstedet.

Smaksverkstedet er et lavterskel og inkluderende fritidstilbud for barn og ungdom med fokus på matglede og matkompetanse, og er tiltaket de skal bruke i prosjektet Løkky Trøkk, som tilhører Bydel Grunerløkka, 10 ganger i slutten av november og desember skal de med Løkky Trøkk servere gratis mat og /eller drikke og ha spennende aktiviteter for ungdommene i bydelen.

Smaksverkstedet og «Løkky Trøkk» skal stå ved Kanonhallen hver torsdag fra 26. november til 17. desember kl. 18.00-20.00.
Her blir det gratis mat og/eller drikke, og gøyale aktiviteter for ungdommene i bydelen!

Hjertelig velkommen til Løren’s ungdom!