close

Det lønner seg å være medlem av Løren Velforening!

Oppgavene til Velforeningen er mange og varierte.
I all hovedsak handler det om å skape trivsel for alle som bor her. 

Løren velforening ble stiftet i mars 2006 og med medlemmer fra over 15 sameier/borettslag er foreningen godt forankret i lokalmiljøet.

Velforeningen ønsker å være et samlingsorgan som representerer hele Løren. For å kunne fremforhandle gode rammeavtaler med ulike aktører til det beste for fellesskapet, er det essensielt at så mange sameier/borettslag som mulig er medlem.

Styret i velforeningen er sammensatt av styreledere fra de sameiene/borettslagene som er medlemmer i velforeningen. Styret velges ved årsmøtet hvert år. Det nye styret velger så styreleder.

Vedlikehold av fellesarealer 

I tillegg til å utarbeide gode avtaler med blant annet TV- og internettleverandøren Viken Fiber og vaktmestertjenester fra Bygårdsservice inngår også årlig vedlikehold av lekeapparatene i velforeningens virke. Foreningen bidrar også økonomisk til diverse kulturarrangement, og besørger komprimatorbil to ganger i året.

Den vakre Lørenparken, med sine mange unike monumentale skulpturer, er et fristed for store og små på Løren – om vinteren så vel som på sommeren. Med klatrestativ, husker og fotballbane – hvor det på vintertid tilrettelegges for skøyteis av lokale ildsjeler – driftes den av velforeningen. Parkområdet er godt opplyst, noe som gjør at man kan ferdes i trygge og hyggelige omgivelser også etter mørkets frembrudd.

I takt med at Lørenbyen er i kontinuerlig utvikling, har behovet for et møtested for ungdom økt. Dette tar velforeningen på største alvor, og er derfor i gang med å se på mulige alternativer til fritidstilbud. Vi kan fortelle at det i samarbeid med bydel Grünerløkka allerede er satt i gang noen tiltak for å skape større trivsel for ungdommen på Løren: Nye basketkurver er satt opp på idrettsungdomsskolen Wang Ung ved Vinslottet. Her kan barn og unge utfolde seg, også utenfor skoletiden. I tillegg er det opprettet en BUA-butikk inne på Vinslottet, hvor det lånes ut diverse sportsutstyr gratis.

Løren – en aktiv bydel hvor alle kan trives 

Ulike kulturarrangement, som blant annet utekino og julegrantenning, har de senere årene vært med på å skape et godt fellesskap her på Løren. I samarbeid med Selvaag Eiendom har velforeningen bidratt med betydelige summer for gjennomføringen av dette, og ser at det har stor betydning for trivsel og tilhørighet. Nytt av dato er at velforeningen nå overtar det hele og fulle ansvaret for de fleste kulturarrangementene i lokalmiljøet.

Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven, og ser frem til å kunne samle lørenbeboerne til mange hyggelige sammenkomster. Alt fra «Barnas bruktmarked», skøytedag og st. hansfeiring, til utekino og julegrantenning.

Grunnet koronasituasjonen må dessverre årets skøytedag utgå. Men vi kan meddele at de lokale ildsjelene allerede har lagt isbane, slik at barna kan gå på skøyter også denne vinteren. Vi takker dem for fantastisk innsats, og oppfordrer alle til å overholde smittevernstiltakene – og holde god avstand på skøytebanen.

 

Bli medlem i velforeningen – sammen er vi gode!

Ta kontakt med oss på epost:  styret@lorenvel.no