close

Verdens aktivitetsdag

10.mai er det verdens aktivitetsdag og det markeres her på Løren!

Verdens aktivitetsdag, eller «Move for Health Day» som dagen heter internasjonalt, markeres i forbindelse med 10. mai hvert år. Gro Harlem Brundtland, tidligere leder for Verdens helseorganisasjon (WHO), etablerte Verdens aktivitetsdag i 2003.

WHOs mål for dagen:

  1. Øke befolkningens bevissthet om helsegevinstene ved fysisk aktivitet og fysisk aktivitet som forebygging av livsstilssykdommer
  2. Argumentere for fordelene ved fysisk aktivitet og vise til gode eksempler
  3. Øke befolkningens deltakelse på alle arenaer
  4. Fremme helsefremmende atferd og livsstil i et videre perspektiv

I den forbindelse vil vi ha en stand utenfor Løren T fra kl. 11:00 – 13:00 der Bydel Grünerløkka snakker med folk, deler ut flyers og brosjyrer om steder og muligheter for lavterskel aktiviteter i bydelen og gratis leie av tur- og aktivitetsutstyr.