close

Tilhørighet og trivsel – 50.000 årlig til ny ungdomsklubb!

Velforeningens arbeid handler om å skape et trygt og godt bomiljø for alle som bor på Løren.  

Året 2020/2021 har vært et krevende år for mange, og det har bydd på mange ulike utfordringer. Men velforeningens arbeid har ikke stoppet opp av den grunn. Vi jobber fortsatt med å få til et bedre ungdomstilbud på Løren. Det er en prioritert oppgave for oss – og i samarbeid med organisasjonen Pådriv jobber vi for å få fart på prosessen med en ungdomsklubb i nærmiljøet. Vi er i tett dialog med kommunen – og OBOS har også ytret ønske om å bidra med lokaler.

Som et bidrag for å kunne realisere ungdomsklubben, har et samlet styre i velforeningen derfor besluttet å gå inn med 50.000, – som en årlig sum.

I tillegg til dette arbeidet har nærområdet også fått et konsept kalt «bua». Her er det gratis utlån av moderne utstyr til diverse fritidsaktiviteter for barn og unge.

Videre statusrapport for velforeningens arbeid:

Velforeningen har nå tatt over all drift av aktiviteter og kulturtilbud på Løren. Det vil bli arrangert flere hyggelige events i nær fremtid, «Sensommer-moro for barna» 14. august og utekino 21. august – for å nevne noe. I den anledning har vi også opprettet samarbeid med Sinsen kirke, som er en stor aktør i området – med tilgjengelig arbeidskraft, og lyst til å bidra.

Lørenparken eies og driftes av velforeningen, og vi er opptatt av at parken skal være et hyggelig sted å være for alle. Vi kontrollerer derfor parken og gatene på Løren regelmessig for tagging, og sjekker at områdene er rene, pene og trivelige. Vedlikehold av lekeapparatene er også en av våre oppgaver, og siste tilskudd i parken er to nye og svært populære trampoliner. Vi har i tillegg bidratt med å få på plass basketballkurver ved Wang Ung – et lenge etterlengtet tilbud for ungdommene i nærmiljøet.

Andre viktige gjøremål, som oppfølging og kontroll av gassanlegg, utarbeide gode, felles rammeavtaler, for eksempel på service av heis – samt tilfang av nye medlemmer til velforeningen, er ting vi jobber kontinuerlig med.

Jo flere vi er, jo større slagkraft har vi – sammen er vi gode!