close

Stabilt boligmarked på Løren

Stigende rente og nybolig-salg har ikke gitt nevneverdig utslag på det generelle boligmarkedet i Lørenbyen.

Løren har blitt en liten by i hovedstaden, og kan tilby de fleste fasiliteter vi trenger i hverdagen. Det at området ligger sentralt, men likevel ikke midt i Oslo-gryta, er også med på å gjøre det attraktivt å bosette seg i nabolaget vårt.

Men hvordan blir stå’a i boligmarkedet, dersom rentene øker ytterligere og myndighetene får gjennomslag for enda strengere krav på boliglån?

DNB Eiendom avdeling Løren har nærmere 30 års erfaring innen eiendomsmegling. Sammen med syv ansatte, har daglig leder Jørgen Solie god oversikt over utviklingen i boligmarkedet i Oslo.

– Vi har i dag et normalmarked. Det betyr god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Vi opplever at det meste blir solgt, og at det blir solgt til gode priser. Med en megler som jobber aktivt og med god markedsføring blir det gode salg, sier Jørgen Solie hos det veletablerte meglerfirmaet DNB Eiendom i Lørenveien.

Det å kjøpe sin egen bolig er som kjent en god investering i egen framtid. Det har riktig nok blitt stadig vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn i et marked som krever høy egenkapital. I tillegg varsles stadig strengere kriterier for boliglån. Skulle regjeringen følge Finanstilsynets råd om å redusere lånevilkårene fra 5 x bruttolønn til 4,5 x bruttolønn, vil dette naturligvis få innvirkning på markedet som sådan.

– Dette vil bety at bankene må stramme inn på en allerede streng lånepraksis. Dersom det blir vedtatt, er det nok andregangs-kjøpere og småbarnsfamilier som må opp i størrelse på leiligheten som vil merke det mest. Men det er klart; noe vanskeligere blir det også for enkelte førstegangskjøpere. Men – det er jo lov å håpe at vi slipper denne innstrammingen. Uansett tror jeg mange av bankene vil satse på de gode, yngre kundene og vil gjøre det de kan for å hjelpe dem.

Solie forteller videre at det ikke er grunn til å bekymre seg for at boligmarkedet her på Løren, eller i hovedstaden for øvrig, vil endre seg markant i nær framtid.

Selv om det per i dag tar noe lengre tid å selge en bolig, sammenlignet med for eksempel 2016/2017, går det relativt raskt med boligsalget på Løren. Det kan selvfølgelig variere veldig, men snittet så langt i år ligger på ca. 25-30 dager.

– I forhold til ellers i landet, går salgene fortsatt raskt unna i Oslo. DNB Eiendom tror på et velfungerende boligmarked også de nærmeste årene. Denne vurderingen bygger på at den norske økonomien antas å være stabilt god i årene som kommer.

En undersøkelse loren.no gjorde i 2016 viste at Løren er blitt et naturlig tilflyttingssted for folk som ønsker å bo sentralt. Samtidig skal søndagsturen lett kunne legges til marka eller parkområder.

– Løren har noe for alle! Det er et variert tilbud av leiligheter her. I tillegg er det etablert flere barnehager i området. Vi selger til alle – yngre førstegangskjøpere, folk som etablerer seg og flytter sammen, småbarnsfamilier og eldre, sier den erfarne eiendomsmegleren.

Han fremhever også at nærliggende områder som Risløkka og Bjerke har flotte rekkehus og eneboligområder, dersom familien har blitt veldig stor og trenger mer plass.

Jørgen Solie hos DNB Eiendom avslutter med å råde unge mennesker som vil inn på boligmarkedet til å spare og fylle opp BSU-kontoen. Han oppfordrer alle til å starte denne typen sparing så tidlig som mulig. I tillegg mener han det kan være smart å se på muligheten for førstegangskjøpere å kjøpe sammen med noen – så kan man eventuelt senere kjøpe på egenhånd.

Skal du kjøpe eller selge bolig på Løren, eller i nærliggende områder?  Det kan være lurt å slå av en prat med de erfarne eiendomsmeglerne i Lørenveien 41.

Les mer: https://dnbeiendom.no/Finn-Megler/Kontor/Oslo/Loren

 

 

 

 

Tags : BoligmarkedDNB EiendomLøren