close

Progresjon i byutviklingen på Løren og omegn

Det graves og det bygges i stort omfang rundt Løren-området, bokstavelig talt kontinuerlig. Her er en oppdatering av de ulike byggeprosjektene.

Løren, som er en del av den såkalte Hovinbyen, vil om drøye to år få et mangfold av fasiliteter i umiddelbar nærhet. Det ene bygget etter det andre popper opp med næringsvirksomhet, boliger og servicetilbud.

La oss starte med framdriften rundt Løren Torg.

I slutten av august startet arbeidet med å få fjernet betongblokkene og opparbeide fortau utenfor Løren T-banestasjon. Det har vært en krevende og komplisert sak som har trukket ut i tid, og som lenge har vært til stor frustrasjon for lokalbefolkningen. Til stor glede for oss alle vil fortauet være pent opparbeidet innen oktober 2019.

Når det gjelder lokalene rundt T-banen kan vi informere om at det her kommer henholdsvis et tannlegekontor og en kiosk. Kiosken kommer i lokalet nærmest stasjonen, og tannlegekontoret blir beliggende i lokalet ved siden av Bunnpris. Sistnevnte har estimert åpningsdato i begynnelsen av oktober.

– Vi gleder oss over at vi nå har signert kontrakt med leietakere for begge disse lokalene. Eksakt dato for åpning av kiosken har vi ennå ikke, da det gjenstår noe papirarbeid. Men vi regner med at det blir i løpet av året, sier representanten fra Colliers International.

La oss så ta en titt på de litt større byggeprosjektene som vil omfavne og gagne Lørenfolket.

Økern Sentrum:

Gigantprosjektet Økern Sentrum er et sentralt knutepunkt i utviklingen av Hovinbyen. Vi har med jevne mellomrom sjekket status på framdriften – og nytt av dato er at det er sendt inn nye byggeplaner til kommunen. Om alt går etter planen skal det planlagte storsenteret på Økern omreguleres slik at det blir handel på gateplan i åpen bystruktur – og altså ikke ett stort senter med næringsvirksomhet.

I all hovedsak handler dette om å skape en mer lun atmosfære, og et mer bærekraftig og levende bysentrum med kommuneplaner som «Oslo – vår by, vår framtid» (vedtatt i januar 2019) som et av fundamentene.

I skrivende stund har byggherrene for Økern Sentrum – Steen & Strøm og Storebrand – bedt om et møte med Plan- og bygningsetaten, i tillegg til politikerne. Her vil de legge frem de nye planene for Økern.

Målet er å skape Europas mest miljøvennlige og bærekraftige byutviklingsprosjekt. Med store grøntarealer, gode møteplasser for lokalbefolkningen og Oslos øvrige borgere – kombinert med næring, boliger, handel, kultur og underholdning – vil dette bli et område med særpreg og identitet. Samtidig vil et forsterket kollektivknutepunkt bidra til et urbant og levende bysentrum.

Økern Portal:

Et av Oslos mest fremtidsrettede bygg, Økern Portal, er etter tidsplanen i rute, og Richard Groven i Oslo Pensjonsforsikring – byggherre for Økern Portal – er ikke nevneverdig bekymret for store forsinkelser, selv om Økern Sentrum har endret planene.

– Vi er der vi skal være med tanke framdriften, og jeg tror de nye planene for Økern Sentrum vil passe fint inn i bybildet; det blir litt Barcode-aktig, med handel på gateplan og leiligheter over. Økern Portal, som blir et slags bygulv fra Løren til Økern, vil gjenspeile urbanitet og skape et yrende folkeliv i området. I tillegg til handel kommer hotellet som skal stå ferdig sommeren 2021. Et flunkende nytt treningssenter på 2000 kvadratmeter vil også være ferdigstilt sommeren 2020, sier Groven.

Økern Portal og Økern Sentrum vil bli Lørens nærmeste nabo. Med et mangfold av butikker, spisesteder, parker og mange andre servicetilbud er det ingen tvil om at det tidligere industriområdet Økern vil bli en urban, bærekraftig og miljøvennlig liten by i storbyen.

En av de største eiendomsaktørene på Løren og omegn, Selvaag Bolig, ligger heller ikke på latsiden med tanke på hva disse enorme byggeprosjektene vil medføre hva befolkningsvekst angår.

Prosjektleder Bård Sydow hos Selvaag Bolig har dette å si:

– For Lørenporten er status: Byggetrinn 2 (C4 og C5) – 124 boliger klare til overlevering fjerde kvartal 2019. Og Byggetrinn 3, felt B som også er det siste byggetrinn på Lørenporten med 162 boliger, vil ferdigstilles fjerde kvartal 2020. I tillegg er vi i gang med arbeidet rundt Lørenvangen 22.

Vi jobber for at planen vil være klar for utsendelse på offentlig høring i løpet av høsten. Her blir det ca. 150 boliger + barnehage på vår eiendom. Orkla har ikke planer for når Peter Møllers vei 13 skal realiseres.

Selvaag Bolig har også i samarbeid med Veidekke planer for Sinsenveien 45–49. Planen skal være klar for oversendelse til rådhuset i løpet av høsten, og vedtak skal foreligge januar/februar 2020. Ytterligere ca. 350 boliger med byggestart høsten 2020 er planlagt her.

Kort oppsummert: Folk på Løren får gangavstand til en egen liten by!

 

 

Tags : ByutviklingLøren