close

Populært ungdomstilbud på Løren

Dersom alt ligger til rette for det, ønsker bydel Grünerløkka å fortsette med pop-up Løren. Et ungdomstilbud i hyggelige omgivelser, i trygge rammer.

Mandag 24. februar fikk Løren et etterlengtet tilbud for ungdommen. I regi av bydel Grünerløkka ble det opprettet et midlertidig tilholdssted i Lørenveien. Her kunne de unge, fortrinnsvis ungdomsskoleelever, få leksehjelp, treffe venner, se på TV … eller bare stikke innom for en kopp sjokolade og en prat med trygge voksne.

Anette Skjellum-Kokkim, seksjonssjef for kultur, ungdom og lokalmiljø i bydelen, og Joakim Fuglerud, som blant annet er leder for fritidsklubber i bydel Grünerløkka, er begge genuint opptatt av å gi den yngre generasjon et positivt fellesskap og et nærmiljø hvor alle kan trives.

Løren er i sterk vekst, og det er stor tilflytting til området. Nettopp derfor var det viktig å utforske det mange mente var et behov; et tilbud til ungdom i nærmiljøet. Vi var i dialog med Selvaag Eiendom, velforeningen og ikke minst ungdommen selv – og fant ut at vi skulle prøve noe nytt for å styrke kontakten med de unge.

Vi ville prøve et konsept som gikk litt utenfor boksen av den tradisjonelle fritidsklubben. Det skulle være litt mer «hjemme hos»-konsept, om du skjønner hva vi mener? En mer intim og lun atmosfære, hvor den enkelte kunne komme og gå på egne premisser – men med trygge voksne tilstede, som kunne hjelpe dem med lekser eller bare låne et øre om de hadde behov for noen å snakke med. Pop-up Løren ble en kjempesuksess! Det var så å si fullt belegg med 30 ungdommer inne hele tiden. Tilbudet ble også godt mottatt av lokalbefolkningen generelt. Folk syns det var flott at de unge hadde fått et nytt sted å være etter skoletid.

Riktig nok ble det hele langt mer kortvarig enn først tenkt, da tilbudet i likhet med mange andre servicetilbud ble nedstengt 12. mars grunnet koronaepidemien. Men det betyr heldigvis ikke at de som jobber med ungdomstilbud i bydelen ligger på latsiden. De er nå ute i bybildet, og treffer ungdommen der de måtte befinne seg. Anette og Joakim ser frem til å komme i gang igjen, og håper å kunne fortsette med å fylle eventuelle tomme lokaler på Løren med positiv virksomhet.

Vi var kjempefornøyd med lokalet i Lørenveien. Det var perfekt til denne type virksomhet. Lokalet var lett tilgjengelig på gateplan, og innredningen var oversiktlig og transparent – uten å virke invaderende på de besøkende. Finner vi ikke et permanent lokale, kan vi fortsette med pop-up løsningen – vi har i hvert fall personale til å kunne videreføre dette konseptet. Vi ønsker å teste ut flere konsepter i dette område, men er avhengig av å gjøre dette i samarbeid med Selvaag og lokalmiljøet.

Avslutningsvis forteller Anette og Joakim at Sinsen kulturhus om drøye to uker står fiks ferdig i ny drakt. Her åpner det blant annet ungdomskafé – så sant nasjonale retningslinjer for koronaepidemien tillater det.

For å tilpasse oss ungdommens trender og behov prøver vi også ut andre konsepter. Som for eksempel å være synlig i bybildet med den nye foodtrucken vår, som har fått navnet Løkky Trøkk. Det er viktig at vi er i forkant, og at vi utvikler konsepter som samler ungdommen, slik at vi kommer i posisjon til å snakke med dem, smiler Anette.

Hun understreker at et godt samarbeid mellom bydelen, Selvaag, lokalmiljøets natteravner, velforeninger og andre lokale krefter er viktig for å sikre ungdommens plass på Løren og gi dem et trygt og godt oppvekstmiljø.

For å oppnå sosial utjevning er alle disse tilbudene et lavterskeltilbud og gratis for alle som ønsker å delta.