close

Om velforeningen

Løren Velforening

Løren Velforening er en partipolitisk og religiøst uavhengig forening. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet samt drift av Lørenparken.

Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål. Foreningen skal ikke engasjere seg i konflikter der to parters private interesser står mot hverandre, uten begge parters samtykke, og i så fall kun med bistand overfor myndigheter eller til å finne frem til relevante lover og forskrifter. Det kreves i tillegg minst ¾ flertall i styret for å ta opp slike saker.

Alle husstander som ligger i Velforeningens område er pliktige medlemmer. Velforeningens øverste organ er årsmøtet. Hvert sameie/borettslag med over 100 seksjoner velger 2 utsendinger til årsmøtet i velforeningen.

De med færre velger en utsending. Saker som skal behandles i velforeningens årsmøte fremlegges for årsmøtet i det enkelte sameie, som også velger utsendingene. Mellom årsmøtene ledes velforeningen av et styre som består av styrelederene i det enkelte sameie/borettslag.

Løren Velforening drifter Lørenparken.

Kontaktadresse til Løren velforening: styret@lorenvel.no 

Styret

Styret i Løren Velforening er sammensatt av styrelederne fra de sameiene/borettslag som er medlemmer i velforeningen. Styrets sammensetning velges inn ved årsmøtet hvert år. Det nye styret velger så styreleder.

Styrets sammensetning etter sameiermøtet er som følger:

Navn E-post Telefonnummer
Sverre Hollie sverre@nordpoleninvest.no 90828281
Tor-Olaf Osvold toro@utleieboligas.no 47481077
Jan Christian Sandberg sinsentoppen_1@hotmail.com 91868881
Lasse Wetting lassewetting@gmail.com 90063151
Mari Heggedal mari@osloleilighet.no 90544531
Thomas Pettersen thomaspetter@gmail.com 90017141
Rita Haadem haademrita@gmail.com 99014183
Jon Morten Stoltenberg jo-stol@online.no 90609334
Lasse Wetting styret@lorenvangen.com 90063151
Henriette Ødegaard styret@lorenstasjon.no 48227727
Steinar Sæthre steinarsaethre@hotmail.com 97676460
Jan Egil Trondsen styret@lorenparken.no 90857145
Anne-Karin Paulsen annekarin.paulsen@lorenpynten.no 91755451
Silja Ræder siljahart@gmail.com 91714049
Bård Sydow bhs@selvaagbolig.no 95128909
Karoline Foyn Karlstad kfk@selvaageiendom.no 91665754
Kenneth Olsen keol@selvaageiendom.no 91665754
Olav Kinand styret@lorenvel.no 41045480
Aksel Lørenplatået lorenplataet@gmail.com