close

Om velforeningen

Løren Velforening

Løren Velforening er en partipolitisk og religiøst uavhengig forening. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet samt drift av Lørenparken.

Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål. Foreningen skal ikke engasjere seg i konflikter der to parters private interesser står mot hverandre, uten begge parters samtykke, og i så fall kun med bistand overfor myndigheter eller til å finne frem til relevante lover og forskrifter. Det kreves i tillegg minst ¾ flertall i styret for å ta opp slike saker.

Alle husstander som ligger i Velforeningens område er pliktige medlemmer. Velforeningens øverste organ er årsmøtet. Hvert sameie/borettslag med over 100 seksjoner velger 2 utsendinger til årsmøtet i velforeningen.

De med færre velger en utsending. Saker som skal behandles i velforeningens årsmøte fremlegges for årsmøtet i det enkelte sameie, som også velger utsendingene. Mellom årsmøtene ledes velforeningen av et styre som består av styrelederene i det enkelte sameie/borettslag.

For 2011 er kostnaden for medlemsskap i velforeningen på 990 kr pr. seksjon. Denne innkreves gjennom felleskostnaden (husleie) i det enkelte sameie. Løren Velforening drifter Lørenparken

Kontaktadresse til Løren velforening: lorenvel@lorenvangen.com

Styret

Styret i Løren Velforening er sammensatt av styrelederne fra de sameiene/borettslag som er medlemmer i velforeningen. Styrets sammensetning velges inn ved årsmøtet hvert år. Det nye styret velger så styreleder.

Styrets sammensetning etter sameiermøtet er som følger:

Jan Egil Trondsen Lørenparken Boligsameie
Steinar Sæthre Lørenparken Boligsameie
Jacob Noodt Sameiet Lørenplatået
Lasse Wetting Lørenkvartalet Borettslag
Lasse Wetting Sameiet Lørenkvartalet
Jon Morten Stoltenberg Løren Torg borettslag
Thomas Pettersen Sameiet Lørenlunden
Sverre Hollie Grüner Boligstiftelse
Rita Haadem Lørenhagen ESS
Olav Kiland Lørenhøyden Boligsameie
Anne-Karin Paulsen Lørenpynten Boligsameie
Trine Bunkholdt Sameiet Sinsentoppen 1
Ba Gjølstad Løren Stasjon ESS
Tor-Olaf Osvold Ullagerveien 11
Bård Sydow Selvaag Bolig
Karoline Foyn Karlstad Selvaag Eiendom
Kenneth Olsen Selvaag Eiendom
Mari Heggedal Bybo BS/Indre Oslo BS