close

Mindre biltrafikk – tryggere skolevei

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Sinsen skole jobber for en tryggere skolevei for barna på Løren og omegn. 

 Lina Aarseth Bakke er FAU-leder. Hun leder et svært aktivt og engasjert FAU.

  • Vi har opprettet en trafikkgruppe som arbeider for å gjøre Sinsen skole til en såkalt Hjertesoneskole. Det er et samarbeid mellom skole, bydel og FAU. Målet er enkelt: Det handler om å redusere biltrafikk rundt skoleområdet, slik at barna kommer seg trygt til og fra skolen. På dagtid under skoletiden, så vel som på kveldstid i forbindelse med ulike aktiviteter, forteller Lina.

For å kunne bli en hjertesoneskole må man se på trafikkmiljøet rundt hver enkelt skole, og samtidig legge til rette for at de ulike tiltakene vil ha en effektiv virkning.

  • Ja, og i vårt tilfelle trenger vi flere tiltak samtidig. Vi trenger skilting av skolevei i begge ender av Lørenveien, gjerne innsmalning av veien ved hovedinngangen og bedre belysning – for å nevne noe. Får man til alt dette vil skoleveien umiddelbart bli et tryggere sted å ferdes, sier Lina – og legger til:
    For å få et trygt lokalmiljø må vi samle kreftene. Vi har heldigvis et godt samarbeid med bydelen, men vi kan også prøve å engasjere nærmiljøet enda mer. Kanskje det for eksempel er noen pensjonister som har lyst til å komme seg mer ut, og som kunne tenke seg å bli med i trafikkpatruljer som loser barna over fotgjengerfeltene?

Sinsen skoles søknad om å bli en hjertesoneskole avgjøres i desember. For å markere behovet for en tryggere skolevei arrangeres det derfor en trafikkaksjon 1. desember klokken 07.30-08.30 ved Sinsen skole. Lokalbefolkningen oppfordres til å møte opp og slå et slag for et tryggere nærmiljø.