close

Med hjerte for Løren

Yvonne Steinmann er vertinne for beboerne i Selvaag Pluss-bygget.

Dette er hjertebarnet mitt! Jeg har jobbet her siden 2008, da det knapt nok var en og annen boligblokk her – i tillegg til Peppes Pizza. Utrolig hvilken utvikling Løren har hatt på disse årene – nå er jo området en egen liten by i hovedstaden.

Yvonne får daglig oppleve samarbeidsånden som lever i alle de lokale tilbudene.

Vi har 108 leiligheter hvor det bor mange forskjellige folk, alt fra småbarnsfamilier til pensjonister – og for å skape et godt fellesskap har vi ofte ulike arrangementer: Vaffeldag, vinsmaking, middagsservering, damenes aften, musikalsk aften og yoga – for å nevne noe. Da samles vi i fellesarealene – og for eksempel når vi har yoga, kommer det flinke instruktører fra det lokale treningssenteret STERK og geleider oss gjennom en treningsøkt.

Selv om Yvonne ikke bor på Løren, oppfatter hun fra et jobbperspektiv at det er godt samhold i nabolaget.

Det er et relativt ungt miljø med mange barnefamilier på Løren, og jeg har inntrykk av at folk er genuint opptatt av å skape et godt bomiljø hvor alle kan trives. I min rolle er det viktig at beboerne føler trygghet, og at jeg som vertinne for plusskonseptet i Selvaag Pluss-bygget bidrar til økt trivsel for alle som bor her. Det kan være i form av å vanne blomster når noen er bortreist … eller som da jeg hjalp en ung herremann med å kjøpe roser til sin kone, da han selv jobbet sent og ikke rakk blomsterbutikken.

Som mangeårig arbeidstaker på Løren bruker Yvonne flittig alle butikkene i nærområdet.

Vi handler selvfølgelig lokalt til alle våre arrangementer, og vi har fått gode rabattavtaler med flere av næringsaktørene. Blant annet spisestedet Løyrin, som i tillegg også leverer mat hjem uten frakttillegg til våre beboere. Løren har så visst blitt et solid og godt lokalsamfunn med gode servicetilbud, noe som er viktig for et velfungerende nærmiljø.