close

Matsvinn på agendaen

Lasse Asthøy er kokk og arbeidsleder for ungdom i sommerjobb

Har du hørt om «Løkkaungdom mot matsvinn»? I sommer har Bydel Grünerløkka og Meny Løren v/butikksjef Thomas Skogmo inngått et samarbeid om å redusere matsvinn fra butikken.

Hver dag i sommerferien vil noen av bydelens ungdom i sommerjobb hente overskuddsvarer fra butikken og sammen med en faglært kokk (arbeidsleder) lage mat til bydelens fritidstilbud i sommer.

CO2-utslipp på 126 kg som må reduseres

Samarbeidet er en del av bydelens  prosjekt  «Løkkaungdom mot matsvinn».  Prosjektet er særlig rettet mot barn og unge – morgendagens voksne.

Formålet med prosjektet er å redusere matsvinn ved ungdomsklubbene i bydelen og drive opplæring- , informasjon-, og holdningsskapende arbeid i den hensikt å redusere matsvinn, skape gode holdninger og nødvendig kunnskap hos barn og unge.

For hver kilo omfordeltmat spares miljøet for cirka 3 kg CO2-utslipp. Årlig kaster hver person i Norge ca. 42 kg spisbar mat. Vi har hver et CO2-utslipp på ut 126 kg hvert år i mat som kastes.

Dette vil bydelen sammen med ungdom gjøre noe med.

Skal skape matsvinnambassadører

Prosjektet skal gjøre ungdommene i stand til å være matsvinnambassadører  og spre kunnskapen de opparbeider seg i sommer videre til foreldre og andre barn og unge.

Målet er å bruke mest mulig omfordelt mat i ungdomstilbudene og i arrangementer for ungdom fremover og dermed kutte matsvinnet. Prosjektet vil også generere jobber til ungdom ellers i året knyttet til arrangementer hvor mat serveres og gir ungdom relevant arbeidserfaring for jobb videre.

Samarbeidet med Meny Løren bidrar til mette mager, gode holdninger, mindre matsvinn og reduserte kostnader til mat for bydelen. Bra for den enkelte, bra for bydelen og bra for miljøet!

Følg med fremover i sommer, for vi er blitt lovet noen fine oppskrifter fra prosjektet som vi skal dele med dere!

Foto: Kenneth Willassen, Flexfoto