close

Koronadugnad i Kanonhallen

Lørens storstue blir i disse dager brukt til et viktig og samfunnsnyttig formål: Montering av visir til helsepersonell i Oslo og omegn.

Det var en litt annerledes virksomhet som møtte oss da vi ankom Kanonhallen like etter påske.

I den ellers så flotte og ofte festklare kulturarenaen på Løren, var det nå satt opp bord med smittevernsutstyr. Formål: Å lage ansiktsvisir til ulike helseinstitusjoner i byen vår.

Sambyggingssentralen – en liten organisasjon av frivillige – satte seg i sving 3. april for å finne et egnet lokale hvor de kunne bidra i den nasjonale dugnaden i forbindelse med koronakrisen. Målet var å hjelpe heltene i førstelinjen i en krise vi alle er involvert i.

Det hele startet da vi, og mange med oss, så at behovet for smittevernsutstyr – deriblant visir – var prekært. Vi tenkte at her må vi kunne bidra med noe – og det litt brennkvikt. Med tanke på de nasjonale retningslinjer om å holde god avstand, var det viktig å finne et lokale som var stort nok. Kanonhallen var helt perfekt til dette formålet, og da vi spurte Espen Gryt, gründeren av Elvebredden Catering, om å få bruke hallen, var han ikke vond å be, sier Åge Winje Brustad, som selv bor på Løren.

Samboeren til Åge, Ingve Connolly Gran supplerer:

Det har gått i ett siden vi startet. Etter at Espen så generøst stilte Kanonhallen til disposisjon, har vi vært et sted mellom 2-7 personer her nesten hver dag. Alt blir gjort på dugnadsbasis, og det er helt utrolig hvor mange privatpersoner med 3D-printer som har sendt oss materialer: Det dreier seg om bøyler, lysark fra gammeldags overhead som kan festes til bøylen, og strikk som holder visiret på plass.

Selve prosedyren i dette arbeidet som nå foregår i Kanonhallen er nøye planlagt, og alle følger smittevernreglene til punkt og prikke. Før man setter sammen bøyle, lysark og strikk, blir alt materialet desinfisert. Deretter blir det pakket i poser og sendt ut til sykehus, legevakt, sykehjem og andre helseinstitusjoner.

Det er åpenbart behov for dette, og det er utrolig hyggelig at så mange vil bidra. Bare første dagen leverte vi 50 visir til legevakten på Aker – og de ble tatt i bruk med en gang! Langfredag leverte vi over 1000 visir til A-hus, og for bare to dager siden var det legevakten i Oslo sentrum som trengte 100 stykker, sier Katina Hjerkinn, en av de frivillige.

Åge, som til daglig er bioingeniør på Radiumhospitalet, er i likhet med sine med-frivillige Ingve og Katina overveldet over folks engasjement.

Det er helt fantastisk å se hvordan folk stiller opp når det virkelig gjelder. Vi får til og med knappehullsbånd som kan festes på strikken tilsendt i posten, smiler han.

Ildsjelene i Kanonhallen forteller videre at i tillegg til privatpersoner, har også Aker Solution bidratt betydelig med materialer. På landsbasis har denne nasjonale dugnaden nå sørget for 25.000 visir til helsevesenet. Og bare her på Løren … har de passert 3000 leverte visir, som har kommet godt med i Oslo-området.

Kort oppsummert: Dugnadsånden på Løren og i landet for øvrig er upåklagelig. La oss alle slå et slag for ordtaket til Ingve og Sambyggingssentralen: #håndlagetforhelter.

Tusen takk for innsatsen!

Les mer: 3D19 Oslo // Sambyggingssentralen i Oslo