close

Et hjerte for trivsel og tilhørighet

Olav Kiland er ikke bare den nye styrelederen for velforeningen. Han er også ungdomsskolelærer og slår gjerne et ekstra slag for Løren-ungdommen.

Olav Kiland flyttet til Løren i 2013. Han liker å jobbe med ungdom, og er genuint opptatt av å skape trivsel og tilhørighet for alle som bor på Løren. Etter å ha vært styreleder i sitt eget sameie i to år, ble Olav denne sommeren valgt som styreleder i Løren velforening.

– Jeg er veldig opptatt av ungdommen og mitt hovedmål som styreleder er å jobbe målrettet mot denne gruppen. Vi har et godt felleskap på Løren, men det er et stort behov for et møtested hvor de unge kan utfolde seg. Vi trenger rett og slett en fritidsklubb i nærmiljøet, sier han.

Med et brennende engasjement for lokalsamfunnet, er Olav godt fornøyd med at lokalpolitikerne nå har øremerket ressurser til en fritidsklubb og at det er et kommunalt ønske om å tilby ungdommen gode fasiliteter.

– Derfor er det også synd at det private ikke ønsket å satse videre på det midlertidige, men vellykkede tilbudet «Pop-Up-Løren» – et lavterskeltilbud for ungdom på Løren. Nå mangler vi igjen et egnet lokale for å kunne realisere et bedre botilbud for ungdommen på Løren, sier han.

Det beste med Løren

Selv om Kiland elsker friluftsliv og trives best i skogen, er han ikke i tvil om hva som er det beste med å bo i Lørenbyen.

– Det er en rolig og fin bydel, i tillegg til at det er sentrumsnært. Et flott område å vokse opp i. Enda bedre blir det når vi får på plass flere fritidstilbud for de unge. Det er også fantastisk å se solnedgangen fra min vestvendte balkong. Fordi vi her på Løren ligger litt opp fra Oslo-gryta er dette en helt spesiell opplevelse som fester seg hver gang, smiler han.

Han fremhever Lørenparken som velforeningen drifter – og eier etter nyttår, samt viktigheten av lokale møteplasser som Kaffebrenneriet, Baker Hansen og Sterk som solide trivselsfaktorer i nabolaget.

– Velforeningen har som kjent mange oppgaver og i tett samarbeid med Selvaag Eiendom arrangerer vi blant annet utekino og julegrantenning. Riktig nok er det en utfordring å gjennomføre store sammenkomster nå som vi har en pandemi, men vi håper tidene snart forandrer seg. Slike arrangement er jo med på å skape et godt fellesskap og bidrar til at folk trives på Løren.

Basketkurver tilgjengelig for alle

Med sitt engasjement for ungdommen, og i samarbeid med lokale politikere har Velforeningen nå fått midler til å sette opp basketkurver ved ungdomsskolen Wang Ung i Lørenvangen 16 – ved Vinslottet på Hasle.

– Basketbanen har jo vært der en stund, så det er veldig bra at kurvene nå kommer på plass. Et utrolig viktig tiltak for de som går på skole der og alle andre barn og unge i nærmiljøet. Basketbanen skal være tilgjengelig for alle utenfor skoletiden, smiler velforeningens styreleder.

Sammen står vi sterkere

Velforeningen ønsker å være en enhet som representerer hele Løren. Den nyvalgte styrelederen mener derfor at jo flere sameier/borettslag som er medlem, jo bedre er det.

– Vi ønsker enda flere medlemmer. Det handler om å samle kreftene slik at vi får mer slagkraft når vi skal fremforhandle gode avtaler for nabolaget, sier en engasjert Kiland.

Les om flere som har hjerte for Løren