close

Aktivitetspark og flerbrukshall på Løren!

Aktivitetstilbudene for de unge på Løren vil få et realt løft de nærmeste årene. Det blir mange møteplasser hvor store og små kan utfolde seg i lek og fysisk aktivitet.

Den stadig økende befolkningsvekten på Løren og omegn tatt i betraktning, er det på alle måter en fornuftig investering for den generelle folkehelsa at det legges til rette for en aktivitetspark med flerbrukshall i Lørenveien 64.

Med et planområde på ca. 8900 kvadratmeter frigjøres arealer til møteplasser med grøntareal, idrettshall og aktivitetspark. Ifølge Oslo kommunes Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) – Løren og Økern, skal også arealformålene inkludere bygg til allmennyttige formål, nærmiljøanlegg, gang- og sykkelvei, samt torg.

Ettersom planløsningen for Økern Sentrum har vært gjenstand for både kritiske røster og mye fram og tilbake vedrørende for eksempel et flunkende nytt badeland – ja, og nå også en omfattende omregulering av hele prosjektet – har mange lurt på om det i det hele tatt blir noe av aktivitetsparken på Løren.

Vi tok kontakt med avdelingsdirektør i kultur og idrettsanlegg KF, Merete Hoff. Hun hadde dette å si i sakens anledning:

– Alt tilsier at det blir aktivitetspark med flerbrukshall på Løren! Vi kan selvfølgelig ikke forskuttere det endelige resultatet, men vi er allerede i gang med detaljregulering av området – i tråd med VPOR sine retningslinjer.

Med andre ord: Om bare noen få år vil lokalbefolkningen på Løren og nærliggende områder høyst sannsynlig kunne glede seg over et sted hvor man kan drive med egenorganisert aktivitet, og ha en sosial møteplass i uformelle og trygge rammer. Her ser du ett av alternativene på planløsning.

Vi lykkes dessverre ikke i å få et mer konkret tidspunkt for ferdigstillelse av aktivitetsparken, men all den tid byggeprosjektene Økern Portal og Økern Sentrum antas å stå ferdig henholdsvis i 2021 og 2022, skulle man tro at parken vil være et faktum innen et par års tid.

Av fritidstilbud og aktiviteter som allerede er i nærområdet er både gaminghuset House of Nerds og Sinsen Kulturhus møteplasser hvor man kan hygge seg sammen med gode venner. Løren velforening er også nå i gang med å se på alternativer for et sted for ungdom.

I tillegg er Sinsen-Refstad IL og Hasle – Løren IL gode alternativer for breddeidrett.

Sinsen-Refstad er en foreldredrevet lavterskelkubb med håndballtilbud for barn og ungdom født i 2005 og senere. Med mottoet «håndball for alle» legger klubben stor vekt på mestring og glede – og at alle barn som har lyst, skal kunne få trene og ha det gøy, uavhengig av ferdigheter eller bakgrunn.

Hasle/Løren IL feiret 100 års jubileum i 2011, og er en idrettsklubb med et allsidig tilbud til barn og unge i nærmiljøet. Per i dag har de rundt 1000 medlemmer. Her kan du drive med alt: Fotball, ishockey og ski – eller kanskje du foretrekker innebandy, håndball, sykling … eller multisport?

Vi må heller ikke glemme Lørens lokale treningssenter STERK: Helse, Trening og Kompetanse. Her kan du trene individuelt, eller i ulike gruppetimer med instruktør. Tilbudene er mange – og uansett alder, ferdighetsnivå og mål, tilpasses treningen den enkeltes ønske og behov. I disse dager har de for øvrig utvidet virksomheten til også å omfatte helsetjenester på det nyåpnede STERK Legevakt ØST i Bøkkerveien 4.

Ser man på summen av alle eksisterende aktivitetstilbud i nærområdet, samt det som er planlagt, levnes liten tvil om at Lørenbyen vil bli et enda mer attraktivt sted å bo. Dette blir en særdeles aktiv bydel med et yrende folkeliv – og aktivitetstilbudene vil i stor grad omfavne alle, uavhengig av alder og interesser.

 

 

Tags : AktivitetsparkLøren