Giverglede hos Kanonen barnehage

Gjenbruk er bra! Torsdag 31. januar arrangerer Norlandia Kanonen Barnehage «gi det videre-dag» fra klokken 15-18.

Alle Norlandia barnehager over hele landet gjennomfører årlig et samlende arrangement de kaller Norlandia Quest. Temaene varierer fra år til år, men er alltid tuftet på deres grunnleggende mål om lek og lære: Nysgjerrighet, utforskertrang og skaperlyst.

Under slagordet «La oppdagelsen begynne!» arbeider engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere for at barna skal se verdien i å delta i ulike situasjoner. Det trigger ofte kreativiteten hos barna, og gir dem en følelse av undring og oppdagelse – som igjen er med på å underbygge følelsen av mestring.

Kanonen barnehage ligger midt på Løren i et verneverdig bygg fra 2. verdenskrig. Med den flotte Peer Gynt-parken rett utenfor gjerdet har de et uteareal få er forunt. Også innendørs er det nok av tumleplass for barna. Barnehagen strekker seg nemlig over to etasjer, og har nok plass til hele fire avdelinger med barn fra 0-6 år.
Førskolebarna har eget opplegg hver dag mellom kl.9.30 og 13.30. Blant annet er de med kokken på kjøkkenet fast en dag hver uke, samt at de har egen turdag.
Barnehagens visjon: Alle skal få bli den beste utgaven av seg selv. Her fokuseres det på helse og miljø – og kunst og kultur.

I anledning årets Norlandia Quest-arrangement, som har tema «Go Green – Norlandias nye miljøsatsing», har Kanonen barnehage her på Løren tenkt å samle inn leker, klær og diverse som barna og deres familier ønsker å gi videre. De største barna kommer til å være med på innsamlingen, samt  forberedelsene og hjelpe til under selve arrangementet. Til alle som har noe å gi videre, kan dette leveres til Kanonen barnehage i åpningstiden 07-17.

Gjenbruk er en viktig del av det å ta vare på miljøet, og gir barna våre en større forståelse av at bruk- og kastmentaliteten ikke er bærekraftig i lengden. De fleste av oss har jo ting liggende som ikke blir brukt og klær som man har vokst fra, som kan komme andre til gode.

All honnør til Kanonen barnehage som tar dette på alvor. Ta turen innom deres arrangement, som foregår i barnehagens egne lokaler den siste torsdagen i januar. Da har alt de har samlet inn blitt sortert, og det legges ut til å gis videre på ulike bord. Ettersom Norlandia-barnehagene samarbeider med organisasjonen Impande, blir det også kafe denne dagen. Alle inntektene fra kafesalget går til deres barnehage-prosjekt i Sør-Afrika.

Barnehagen har samarbeidet med Selvaag Eiendom, og fått ordnet det slik at de kan invitere hele Løren til arrangementet.