Besøk fra renovasjonsetaten

Renovasjonsetaten kommer rundt til alle beboere på ettermiddagen torsdag den 27.11 og informerer om avfallshåndtering.

Vedrørende bruk av avfallssug for Lørenkvartalet

Alt avfall som kastes i nedkast for restavfall skal være godt emballert i poser, knyttet med dobbelt knute. Plastemballasje skal sorteres i blå pose, matavfall i grønn pose og restavfall i ordinære handleposer. Papp, papir og drikkekartonger skal kastes uemballert i nedkast for papir, revet i mindre biter om nødvendig. Ikke press store enheter med papp i avfallssuget! Alt annet avfall kastes ved nærmeste miljøstasjon/gjenbruksstasjon, for eksempel Løren minigjenbruksstasjon. (Glass, metall, små elektrisk, større gjenstander, farlig avfall etc.)

Brukerfeil som dårlig knyttede poser, løst avfall og større gjenstander skaper propper av avfall i avfallssuget og resulterer i driftsstans. Fra 1. desember 2014 blir driftsstans fakturert Sameiet.