Sinsen kirke

Sinsen kirke ligger i krysset Lørenveien/ Sinsenveien og er en kirke fra 1971. Dette er en typisk «arbeidskirke» med god plass til ulike aktiviteter.
I kirken er det gudstjeneste, med søndagsskole for barna, hver søndag kl.11.

Ved siden av det som skjer på søndagene er onsdag den store aktivitetsdagen i kirken. Da er det to babysang-partier (kl.11 og 13), det er korøvelse med barnekoret Flexus (1.-4. klasse) og det serveres både lunsj (kl.11.45-13) og middag (kl.16-17.30). Hele onsdagen er altså kirken åpen, det er mulig å stikke innom å få seg en vaffel, lese en bok, tenne et lys, slå av en prat, og de som leder onsdagene i kirken prøver å lage «sjømannskirkestemning i Lørenbyen». I kirken er det også aktiviteter for små og store på andre ukedager (bl.a. kor for 4-6 åringene annenhver tirsdag), og kirken leies jevnlig ut til konserter, dåpsselskap, familiesammenkomster, årsmøter i sameieforeningene, velforeningene m.m.

I forhold til den store utbyggingen som skjer i området ønsker Sinsen kirke å inspirere til best mulig naboskap:

  • At vi hilser på hverandre
  • At dette blir et nærmiljø preget av mangfold
  • At vi sammen skaper et godt, trygt, spennende, morsomt og fargerikt fellesskap
  • At folk i nærmiljøet ser seg som viktige brikker i forhold til å få til stadig nye tilbud til liten og stor – sjakkgrupper, speider, teatergrupper, politiske grupper, samtalegrupper osv.

Av særskilte tiltak for hele befolkningen som Sinsen kirke har arbeidet med siste året kan nevnes karnevalet i februar, solidaritetstoget for flyktningebarn i oktober og den internasjonale festen i oktober.

Mer info og kontakt med kirken:

Nettside: www.sinsenkirke.no
E-post: post.sinsen.oslo@kirken.no
Telefon kontor: 23 62 97 60
Telefon sokneprest Henning Vik: 906 38 080

Arrangementer i Sinsen Kirke